NWSP

Zasady dostępu do platformy edukacyjnej Moodle

Informujemy, że zostały utworzone konta na platformie edukacyjnej o adresie edu.nwsp.pl.
Login jest taki sam jak do Wirtualnego Dziekanatu.
Hasło do pierwszego logowania jest takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu.
Logowanie do platformy Microsoftu dla zajęć online (nauczanie zdalne po zamkniÄ™ciu uczelni): https://login.microsoftonline.com/
Login i hasło logowania na platformę Microsoft (Teams) do zajęć online otrzymają państwo przez platformę Moodle.Więcej informacji

Uczelnia prowadzi kształcenie o profilu praktycznym na wszystkich kierunkach i poziomach studiów
.

Gdzie szukać informacji:

Serwis społecznościowy