NWSP
Witamy na platformie e-learingowej
Niepaństwowej Wyższej Szkole PedagogicznejPlatforma edukacyjna na rok akademicki 2021/2022
Archiwalna wersja platformy edukacyjnej z roku akademickiego 2020/2021Zasady dostępu do platformy edukacyjnej Moodle

Informujemy, że zostały utworzone konta na platformie edukacyjnej o adresie edu.nwsp.pl.
Login jest taki sam jak do Wirtualnego Dziekanatu.
Hasło do pierwszego logowania jest takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu.
Logowanie do platformy Microsoftu dla zajęć online: https://login.microsoftonline.com/
Login i hasło logowania na platformę Microsoft (Teams) do zajęć online otrzymają państwo przez platformę Moodle.Więcej informacji

Uczelnia prowadzi kształcenie o profilu praktycznym na wszystkich kierunkach i poziomach studiów
.

Gdzie szukać informacji:

Serwis społecznościowy